Featured

How to make Carp Bait & Rig - Fishing Bait - Fishing Rig - Cách làm mồi Cá Chép

202 Views
Published
Fishing experience
How to make Carp Bait & Rig - Fishing Bait - Fishing Rig - Cách làm mồi Cá Chép
Recipe
1 - 500 g of fermented boiled sweet potato
2 - 500 g of bread
3 - Sour fermented Boiled corn
Công thức
1 - 500 g khoai luộc lên men chua
2 - 500 g bánh mì
3 - Ngô luộc lên men chua
Remember to follow local fishing laws. Thanks !
Category
Carp Fishing