How To Make Carp Bait(147) DIY Fishing - Mồi Cá Chép Đậu Đen

277 Views
Published
Fishing experience
How To Make Carp Bait(147) DIY Fishing - Mồi Cá Chép Đậu Đen
- After processing, this bait can be stored in the fruit and vegetable compartment of the refrigerator for 4 to 6 months - then the acidity of the bait increases, which is very attractive to the carp family.
Sau khi chế biến , mồi này có thể lưu trữ trong ngăn rau quả của tủ lạnh từ 4 đến 6 tháng - sau đó độ chua của mồi tăng cao , rất thu hút họ hàng nhà cá chép .
Category
Carp Fishing