ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ പെരുമഴയത്ത് ഒരു മീൻപിടുത്തം / #carpfishing #keralafishing

7 Views
Published
For carp feed, popup , feeder and spider hooks please contact :
Shine : 8891640515
7907535364

നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോസ് കാണാൻ താഴേ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക

പൊത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ /eel fishing in Kerala #Keralafishing #nadanmeanpidutham
https://youtu.be/wci0iUvPCWU

വന്യമായ അരിവികളിലൂടെ നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ട് ഒരു മീൻ പിടുത്തം/ eel fishing in a wild waterfall
https://youtu.be/YKWSgZeU__o

കുപ്പിച്ചുണ്ടയും ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആണ്, പണി പാളി (bottil fishing)
https://youtu.be/ByyeUWYjxU8

പുതു വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഉണ്ടോ ( Traditional cast net fishing)
https://youtu.be/cGONLA9M9YU

അഭിലാഷങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ അത് മാർഗങ്ങളെ സാദുകരിക്കും #GTfishing (Chennai offshore GT fishing)
https://youtu.be/twMXYiSEO8g

Manimala river ride part 2: ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ.(2263 acre cheruvalli estate)
https://youtu.be/hxQTyiEUpjo

Manimala river ride part 1: മണിമലയാറിൻ്റെ തുടക്കം കാണാം
https://youtu.be/2h5JPP8vZ5g

നദി യാത്ര part 1: 4kg ഉള്ള ഒരു cherumean പിന്നെ കുറച്ചു രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും (Achenkovil river ride )
https://youtu.be/4asPNVqXqo0

തടി കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ചാലോ
Category
Carp Fishing