చేపలు పట్టడానికి వాడే ఐటమ్స్, #carpfishing #catlafish

29 Views
Published
1)https://wa.me/c/916281404768
Group join 2)https://chat.whatsapp.com/Lni4W3fAZKdHZ6Jl3JS4n6
Map shop
3)https://maps.app.goo.gl/R1RdZ6fcYY7yXrqb6
#fishing #fishinglife #catchandrelease #bassfishing #fish #fishingislife #angler #fishingaddict #fishingtrip #carpfishing #fisherman #largemouthbass #fishingdaily #angling #carp #bigfish #angeln #pesca #pike #fishingtime #flyfishing #saltwaterfishing #fishon #trout #fishinglifestyle #fishinglures #carplife #fishingday #smallmouthbass #perch #fishing #fishingdaily #carpfishing #angling #angler #carp #bassfishing #fish #catchandrelease #fisherman
Category
Carp Fishing
Tags
#fish bite, #catla fish bite, #చేపలు