Featured

Fishing knot is used most popular with recreational anglers-Nút buộc câu cá Phổ biến nhất

397 Views
Published
Fishing experience
Fishing knot is used most popular with recreational anglers-Nút buộc câu cá Phổ biến nhất
According to my observation, recreational fishing people from Asia, Europe and America are popular and frequently used Trilene Knot, The fishermen I met most proficient use Trilen knots
Theo quan sát của tôi , Những người câu cá giải trí từ Châu Á , châu Âu , châu Mỹ đều ưa chuộng , và sử dụng Trilene Knot thường xuyên , Những ngư dân tôi gặp hầu hết sử dụng thành thạo Trilen knot
- Cũng vì nút buộc này rất tốt , dễ thao tác , thích hợp với mọi loại dây câu thông dụng .
Category
Fly Fishing