Ep.1: Slovenia & Slovene language.

9 Views
Published
Experiences in a new world in a new country with a new language.
How Annie adapted in a new country with her husband. She had to learn Slovene and along the way she made friends and kept challenging herself to keep learning.

Doživetja v novem svetu, novi državi z novim jezikom.
Kako se je Annie prilagodila v novi državi z svojim možem. Morala se je naučiti slovenščine in spotoma našla prijatelje ter se še naprej spopadala z izivi, kako se še naprej učiti.
Category
Fly Fishing